ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΓΥΑΛΙ (2001)

Εικόνες βαριές, μεταλλικοί όγκοι, γραμμές που οδηγούν παντού και πουθενά. Χώροι από το παρελθόν, σχήματα χωρίς αύριο, αντικείμενα σε αποστρατεία. Εικόνες από γυαλί, μέσα από καθρέφτες, ανάλαφρες, εξερευνούν τον χώρο, δείχνουν τους δρόμους του σήμερα και υπόσχονται την διαδρομή του αύριο. Εικόνες που οδηγούν παντού και πουθενά. Συνδετικός κρίκος αυτών των εικόνων ένα σύνολο από μέταλλο και γυαλί. Το τραίνο. Μέσο του χθες του σήμερα και του αύριο. Μέσο που δημιουργεί εικόνες διάσπαρτες, εναλλασσόμενες, διαχρονικές μέσα από τους καθρέφτες τους και τα μεταλλικά πλαίσια τους. Εικόνες του χθες και του αύριο με μια στάση μόνο στο σήμερα.

Η δουλειά αυτή παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2001 στην Πολιτιστική Αίθουσα ΗΛΙΟΣ